Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

MAKALELER

...» Yazılım, Lisans Gibi Gayri Maddi Haklar İçin Yapılan Ödemelerin Giderleştirilmesi - Amortismanı

...» Elektronik Fatura ve Elektronik Defter Uygulama Sorunları

...» Foreks ( Kaldıraçlı Alım Satım ) İşlemlerinin Vergilendirilmesi

...» Müşteri Çekleri Ciro Edilerek Ödeme Yapılması

...» Kıymetli Madenlerin (Altın,Gümüş,Platin) Ve Bankalardan Altın Karşılığı Alınan Kredilerin V.U.K’a Göre Değerlenmesi

...» Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi-İç Yönerge Ve Komite Oluşturulması

...» E-Beyan Üzerinden Pişmanlık Ve Düzeltme Beyanı Verilmesi

...» 3568 Sayılı Yasada Yer Alan Mesleki Sorumluluklar Ve Vuk Taslağı İle Getirilmesi Düşünülen Yeni Düzenlemeler

...» KDV İadelerinde Sorun Yaratan Cari Hesap Mahsuplaşması

...» Yeniden Yapılandırma (6111) Ve Varlık Barışı (5811) yasalarının Mükellef Lehine Devam Eden Uygulamaları

...» Döviz Büfelerinde (Yetkili Müesseselerde) Kaydi - Fiili Envanter Tespitine Yönelik Belge Düzeni Önerisi

...» İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Kararına İlişkin Uygulamalar

...» Hizmet İhracı

...» KDV İadelerinde Özel Esaslardan Genel Esaslara Geçiş Uygulaması

...» 6111 Sayılı Yasanın İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Hükümlerine İlişkin Uygulamalar

...» 6111 S.K. Göre Matrah Artışında VUK 359. Madde Uygulaması-İncelemesi Devam Eden Mükellefin Matrah Artışında Bulunması Durumunda Mahsup İşlemi Nasıl Yapılmalı

...» Torba Yasa’nın Vergi ve SGK Affı’na İlişkin Maddeleri TBMM ‘de Görüşülerek Kabul Edildi

...» Vergi Affı Yasa Tasarısının Yasallaşma Sürecinin Uzamasının Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

...» Yeniden Yapılandırmada Matrah Artışı-Stok Affı Uygulaması

...» KDV İADESİ RİSK ANALİZİ PROJESİ UYGULAMASI (KDVİRA)

...» VERGİ İNCELEMELERİNDE VERGİ ZİYAI CEZASI-TEKERRÜR UYGULAMASI

...» VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER İÇEREN TORBA YASA TASARISI İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER

...» YATIRIM İNDİRİMİ 102 KODLA 2010/1. DÖNEM KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE İNDİRİMLERDEKİ YERİNİ ALDI

...» VARLIK BARIŞI SERMAYE ARTIRIMINDA YAŞANAN SORUNLAR

...» YEMEK ÇEKİ-KARTI VE KUPONU İLE YAPILAN MAL VE HİZMET ALIMLARININ VERGİ YASALARI KARŞISINDAKİ DURUMU

...» ANNE, BABA, EŞ, ÇOCUK, SAĞLAR ARASINDA YAPILAN (PARA, MENKUL, G.MENKUL, HAK vb) BAĞIŞLARDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ UYGULAMASI

...» BARTER SATIŞ YÖNTEMİ İLE STOKLARIN ERİTİLMESİ VE BU YÖNTEMİN VERGİ YASALARI KARŞISINDAKİ DURUMU

...» VARLIK BARIŞI YASASI UYGULAMA SORUNLARI

...» GEÇİCİ VERGİ TARHİYATLARINDA VERGİ ZİYAI CEZASI VE TEKERRÜR UYGULAMASI

...» YENİ VARLIK BARIŞI YASASI 01.01.2008 ÖNCESİ DÖNEMLERE İLİŞKİN G.V-K.V VE K.D.V İNCELEMELERİNDE “ MATRAH FARKI” VE “ VERGİ FARKI“ TARHİYATLARINDA VARLIK BEYAN EDEN MÜKELLEFLERE MAHSUP OLANAĞI TANIYOR

...» FAKTORİNG İŞLEMLERİNİN VERGİ YASALARI KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBELEŞTİRİLMESi

...» YENİ VARLIK BARIŞI YASASI "VERGİ FARKI" TARHİYATLARINI’ DA KAPSAMA ALIYOR

...» BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI KOMİSYONLARI VE DAMGA VERGİSİ YANSITMA FATURALARINDA KDV UYGULAMASI

...» EKONOMİK KRİZE MALİ KAYNAK ÖNERİSİ

...» GELİR İDARESİNİN ETKİN VE VERİMLİ YAPIYA KAVUŞMASI İÇİN TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARINDA YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEMELER

...» KONSİNYE SATIŞLARDA BELGE DÜZENİ – MUHASEBE KAYITLARI KDV VE ÖTV UYGULAMASI

...» 5811 SAYILI VARLIK BARIŞI YASASI’NIN MÜKELLEFLERDEN BEKLENEN İLGİYİ GÖRMESİ İÇİN NELER YAPILMALIYDI.

...» EKONOMİK KRİZ ORTAMINDA KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMASI VE BİR ÖNERİ

...» 5811 SAYILI VERGİ BARIŞI KANUNUNDAN YARARLANAN MÜKELLEFLERDEN SAHTE BELGE DÜZENLEYENLERİN MATRAH FARKI, KULLANANLARIN VERGİ FARKI UYGULAMASINA TABİ TUTULMASI HALİNDE ORTAYA ÇIKACAK UYGULAMA SORUNLARI

...» VARLIK BARIŞINDAN FAYDALANAN MÜKELLEFİN SAHTE FATURA KULLANMIŞ OLMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEM