Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

HİZMETLERİMİZ

HİZMETLERİMİZ

Umut Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. sunduğu denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri ile müşterilerine katkı sağlamaktadır.

Şirket ortaklarımızın 1998 yılında başlayan Yeminli Mali Müşavirlik hizmeti 2001 yılından bu yana şirket statüsü içinde devam etmektedir. Şirketin üç ortağı olup, ortakların her biri Yeminli Mali Müşavir sıfatına sahiptir. Firmamız İstanbul’da Kozyatağı, Bayar Cad. Gülbahar Sok. Ege Yıldız Sitesi B. Blok No:15 K.9 D.33 Kadıköy adresinde bulunan ofisinde vergi danışmanlığı, mali analiz ve muhasebe işlemlerinin denetimi konularındaki uzmanlığı ile ön planda olup, Türkiye'de yerleşik kişi ve kurumlara olduğu kadar yabancı yatırımcılara da hizmet vermektedir. 

Şirketimizin sunduğu hizmet konuları konu başlıkları ile aşağıya çıkarılmıştır.

1- Tasdik İşlemleri

- Tam Tasdik İşlemleri (Yıllık gelir ve kurumlar vergisi tasdik işlemleri ); Tam Tasdik,  Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek vergi incelemeleri esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltmaktadır. Maliye Bakanlığı tasdik raporu düzenlemiş firmaların ihbar ve özel durumlar hariç öncelikle incelenmeyeceğini yayınladığı iç genelgelerinde ifade etmektedir. Aylık olarak yapılan denetim ve tam tasdik çalışmalarımız kapsamında, müşterilerimize beyanname verilmeden önce tespit edilen hatalı durumların düzeltilmesi ile risklerin azaltılması ve vergi güvenliğinin sağlanması imkânı sağlanmış olacaktır. Ayrıca şirket yönetimi için ileriye yönelik vergi planlaması yapılmasına katkı sağlayacaktır. 

-  KDV iade ve mahsup işlemleri tasdiki
-  Kurumlar Vergisi İstisna ve İndirim Raporları
-  Sermaye artışının tespiti raporları
-  Sermaye azaltılmasının tespiti raporları 
-  İç kaynakların sermayeye eklenmesi tasdiki
-  Dernek, tesis ve vakıf muafiyeti ve istisna tasdiki işlemleri
-  Kredilere ilişkin tespit işlemleri
-  Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
-  Servet ve varlık incelemeleri
-  Stok değerleme işlemleri
-  Teşvik, indirim, muafiyet ve istisnalarla ilgili işlemler
-  Dahilde işleme belgesi tespit ve değerlendirme raporları
-  Mali tabloların uygunluğu raporu
-  Yeminli mali müşavirlik mevzuatı çerçevesinde yapılan diğer tasdik hizmetleri


2-  Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

Vergi mevzuatı hakkında mükelleflere yasal düzenlemelere ve yükümlülüklere görüş bildirmek, ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin önerilerde bulunarak tam anlamıyla vakıf olmalarını sağlamak. 

Arızi veya sürekli olarak yapılmak üzere aşağıda belirtilen konularda danışmanlık hizmeti ; 

-  Kurumlar Vergisi,
-  Gelir Vergisi,
-  Katma Değer Vergisi,,
-  İnceleme, Uzlaşma ve Dava aşamasındaki Vergi uyuşmazlıkları,
-  Kambiyo mevzuatı,
-  Teşvik mevzuatı,
-  Ticaret hukuku,
-  İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Mevzuatı,

3 -  Muhasebe Sistemi Tek Düzen Hesap Planı Uygulamaları Danışmanlığı ve İşletmeler için Hesap Planı Hazırlanması

4 - Şirketlerin mali analizine yönelik raporlar hazırlanması

-  Yeminli mali müşavirlik hizmetleri
-  Proje kapsamında sunulan müşavirlik hizmetleri
-  Uluslararası vergilendirme ve şirket yeniden yapılandırmaları
-  Vergi planlamasına yönelik hizmetler
-  Yabancı sermaye yatırımlarına yönelik hizmetler
-  Bireylerin vergilendirilmesine yönelik hizmetler 
-  Vergi denetimleri ve ihtilaflarına yönelik, inceleme, uzlaşma ve dava aşamasında verilen hizmetler
- Mali mevzuata ilişkin eğitim hizmetleri
- Enflasyon muhasebesine yönelik hizmetler

5 - Ticaret Sicil Hizmetleri

- Genel kurul işlemleri
- Şirketlerde bölünme birleşme ve nevi (tür) değiştirme işlemleri