Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

HAKKIMIZDA

      “Bilgi paylaşıldıkça güzeldir” 

 

 

 

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_0301 hh.jpg

Mehmet Uğur DÜLGER

Yeminli Mali Müşavir

1959 Yılında Şanlıurfa’da doğdu. İstanbul’da  Fatih Ticaret Lisesinden ve 1982 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. İş hayatına 1977 yılında başladı ve üniversiteyi bitirdiğinde özel bir şirkette muhasebe müdürlüğü yapıyordu.1983 yılında Maliye Bakanlığının açtığı sınavda Vergi Denetmeni olmaya hak kazandı, 1987 yılında bu görevinden istifa ederek, Net Holding ve bağlı şirketlerinde denetçilik, mali işler müdürlüğü ve mali işler koordinatörlüğü yaptı. 1998 yılından bu yana  Yeminli mali Müşavir olarak faaliyette bulunmaktadır.

 

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\ismailb.gif

İsmail  DÜLGER

Yeminli Mali Müşavir

1956 Yılında Şanlıurfa’da doğdu. T.O.D.A.İ.E–SİYO’dan 1979 yılında mezun oldu.1979-2006 Yıllarında Maliye Bakanlığında Vergi Denetmeni olarak görev yaptı.2006 yılından itibaren YMM olarak faaliyette bulunmaktadır. Muhasebe TR sitesinde mali konularda makaleleri yayınlanmaktadır.

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\Yeni Resim.bmp

Kemal ŞAHİN

Yeminli Mali Müşavir

1951 Yılında Sivas’da doğdu. 1974 yılında İlk, Orta ve lise öğrenimini Sivas ilinde tamamladı. 1976 yılında Uludağ Üniversitesi ( B.İ.T.İ.A.) iktisat bölümünden mezun oldu.  İş hayatına 1974 yılında özel şirketlerin muhasebe servisinde başladı.1976 yılında Maliye Bakanlığının açtığı sınavla Vergi Denetmeni olmaya hak kazandı, 1991 yılında bu görevinden istifa ederek, Denizcilik İşletmelerinde 1996 yılına kadar vergi uzmanı olarak çalıştı.  1998 yılından bu yana Yeminli mali Müşavir olarak faaliyette bulunmaktadır.

 

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_0291.jpg

Ferhat YALÇIN

Denetçi

1987 yılında Tokat'da çifçi bir ailenin çocuğu olarak doğan Ferhat. Her ne kadar köylü için milletin efendisidir desede Atatürk. Ülkenin en değersiz kesiminde yaşadığını fark etmesi uzun sürmedi. İlk, orta ve yüksekokulu Tokat’da okudu. Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tokat Melek Yüksek Okulu Muhasebe bölümünü bitirdikten sonra 2007 yılında çalışmak için İstanbul’a geldi. İstanbul’da Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 2009 yılında mezun oldu. Çeşitli muhasebe bürolarında muhasebeci olarak görev yaptıktan sonra 2012 yılında Denetçi olarak başladığı Umut YMM Ltd. Şti.’nde görevine devam etmektedir.  2014 yılında girdiği SMMM yeterlilik sınavını vererek SMMM olmaya hak kazanmıştır. 

 

 

 

Metin TASAR 

Denetçi

1986 yılında Tokat’ta doğdu. İlk, orta, ve lise Öğrenimini burada tamamladı daha sonra Tokat Gazi Osmanpaşa Zile Meslek Yüksek Okulun’ da muhasebe bölümünü bitirdi. 2009 yılında başladığı Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesin’ den 2011 yılında mezun oldu. Daha sonra çeşitli şirket ve bürolarda başladığı muhasebe mesleğini geliştirerek stajını bitireceği 2014 yılında SMMM yeterlilik sınavına girmeye hak kazanacaktır.