Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

DUYURULAR

...» Micro e-fatura uygulaması (19.08.2013)

...» Şirketlerle ilgili özel vergi avantajları (16.07.2011)

...» Vergi borcundan dolayı ücretin en çok üçte biri haczedilebilir (16.07.2011)

...» İmha olunan malların girdi KDV'si ve sorumluları (16.07.2011)